Banner Forum posty
- 400 x 50 pix
- wyświetlany w każdym temacie pomiędzy 1. a 2. wypowiedzią (na każdej podstronie)
- wyświetlany przy każdym wejściu
- cena za miesiąc

Cena: 200 zł + VAT
Id usługi: