This is an example of a HTML caption with a link.

Producent wyrobów betonowych

Firma "Mackiewicz" istnieje od 1995 roku i działa w zakresie produkcji betonu towarowego i drobnowymiarowych elementów betonowych. W naszej ofercie znajduje się beton towarowy, studnie, elementy kanalizacji, bloczki fundamentowe, kostka brukowa, obrzeża trawnikowe, krawężniki, cement workowany, stal zbrojeniowa. Zakupione u nas towary dowozimy specjalistycznym transportem na plac budowy.

Beton towarowy

 1. Zaprawa cementowa (jastrych)

 2. Grunt stabilizowany cementem (podbudowa drogowa)
  • 1,5-2,5 MPa
  • 2,5-5,0 MPa

 3. Beton towarowy w zakresie C8/10 - C70/85
  • Konstrukcyjny
  • Nawierzchniowy
  • Mostowy
  • Kontraktorowy

 4. Beton wodoszczelny i mrozoodporny
 5. Beton produkowany według nowej technologii, wdrożonej i współfinansowanej przez Unię Europejską pod nazwą "Zastosowanie nie prefabrykowanego betonu wysokowartościowego w budownictwie bez dodatku mikrokrzemionki"

Węzły betoniarskie produkujące mieszanki betonowe wyposażone są w kontenery grzewcze pozwalające na produkcję w okresie zimowym.


Jako firma posiadamy specjalistyczne środki transportu, do których należą betonomieszarki mogące pomieścić 7, 9 lub 10 m3 betonu, pompy do betonu - rotorowe o wysięgu 21m, oraz tłokowe o wysięgu 25 , 28, 36 oraz 42 m.Do transportu i rozładunku towarów na paletach transportowych dysponujemy samochodami z dźwigiem, mogącymi przetransportować do 20 palet. Dysponujemy także samochodami samowyładowczymi (wywrotki), którymi transportujemy mieszankę betonową o konsystencji wilgotnej na podbudowy drogowe.


Jako producent betonu towarowego zostaliśmy poddani sprawdzeniu, ocenie i certyfikacji przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce otrzymując certyfikat Znaku Jakości "DOBRY BETON" . Więcej informacji...